Cennik usług adwokackich

Strona główna » Cennik usług adwokackich

Adwokat Wrocław Cennik

System Rozliczeń

Koszty usług adwokackich są różne nie tylko w Polsce, ale też we Wrocławiu. Ceny adwokata za prowadzenie określonych spraw zwykle ustalane są indywidualnie z klientem. Ustalając wysokość honorarium bierze się pod uwagę stopień złożoności sprawy, czas jej trwania oraz ilość potencjalnych czynności koniecznych do wykonania. Sama wycena sprawy jest bezpłatna.

Koszt porady prawnej kształtuje się od 150 zł do 350 zł brutto. 

 Kancelaria adwokacka stosuje poniżej wskazane modele rozliczeń, w zależności od zleconej sprawy oraz uzgodnień z klientem. System jest przejrzysty i czytelny, a kancelaria adwokacka otwarta jest również na możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

System Godzinowy – cennik

wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia. Klient otrzymuje szczegółowe rozliczenie zestawienia czasu pracy poświęconego na realizację każdej czynności wykonanej w ramach powierzonego zlecenia.

System Ryczałtowy – cennik

wynagrodzenie w stałej wysokości za określony etap sprawy powiększone o wynagrodzenie za reprezentowanie w poszczególnych rozprawach. Wynagrodzenie to obejmuje kompleksową obsługę prawną.

System Ryczałtowo-Godzinowy

wynagrodzenie stanowi kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W przypadku przekroczenia liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia, wynagrodzenie ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia, o czym Klient jest informowany przed podjęciem ponadnormatywnych czynności.

Success fee – cennik

wynagrodzenie obejmuje z góry określoną stawkę powiększoną o procent od wygranej sprawy.