Adwokat Fabryczna Wrocław

Strona główna » Oferta » Adwokat Fabryczna Wrocław

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

Kancelaria adwokacka Rafaela Mazur świadczy profesjonalne usługi i porady prawne we Wrocławiu w dzielnicy Fabryczna. Oferta Kancelarii kierowana jest zarówno do firm, spółek, organizacji i podmiotów gospodarczych, jak również do klientów indywidualnych oraz osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kancelaria adwokacka Fabryczna Wrocław – zakres usług prawnych

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • ochrona własności
 • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
 • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

 

Prawo rodzinne:

 

Prawo gospodarcze:

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek osobowych jak i kapitałowych w trybie tradycyjnym, w tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
 • rejestracji spółek przez system S24
 • pomoc w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów (uchwał, umów, regulaminów, statutów i innych aktów prawnych, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

 

Prawo karne:

 • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
 • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo pracy:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo upadłościowe:

 • Analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
 • Sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
 • Reprezentacji przed sądem i wobec wierzycieli

 

Kancelaria prawna Fabryczna Wrocław

Dzielnica Fabryczna to miejsce na mapie Wrocławia, w którym swoje siedziby posiada wiele firm i organizacji, a samą dzielnicę zamieszkuje liczna grupa mieszkańców Wrocławia. Mając świadomość potrzeb profesjonalnych usług prawnych dla spółek i osób fizycznych w dzielnicy Fabrycznej, przygotowaliśmy szeroki zakres usług i porad prawnych z 6 najpopularniejszych dziedzin prawa.  Jeżeli potrzebują Państwo sporządzenia pisma procesowego bądź opinii prawnej, lub reprezentacji przed różnymi organami administracyjnymi, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prawnik Fabryczna Wrocław

Wsparcie prawne jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Duże korporacje zazwyczaj mogą poszczycić się wewnętrznymi działami prawnymi, które obsługują wszystkie wewnętrzne sprawy z różnych dziedzin prawa. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, często takie działy nie mają racji bytu, ponieważ kwestie prawne wymagające prawnika, pojawiają się sporadycznie. Jako Kancelaria prawna, wspomagamy firmy z tego sektora na terenie dzielnicy Fabryczna, ale także w całym Wrocławiu. Jeżeli potrzebują Państwo prawnika, adwokata, lub zwyczajnej porady, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Fabryczna