Adwokat Psie Pole Wrocław

Strona główna » Oferta » Adwokat Psie Pole Wrocław

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

Kancelaria adwokacka Rafaela Mazur wspiera z zakresu usług prawnych lokalne firmy oraz mieszkańców we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole. Szeroka gama usług prawnych dedykowana przedsiębiorstwom, spółkom, jednoosobowym działanościom gospodarczym, organizacjom a także osobom fizycznym. Prowadzimy także porady prawne online.

Kancelaria adwokacka Psie Pole Wrocław – zakres usług prawnych

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • ochrona własności
 • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
 • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

 

Prawo rodzinne:

 

Prawo gospodarcze:

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek osobowych jak i kapitałowych w trybie tradycyjnym, w tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
 • rejestracji spółek przez system S24
 • pomoc w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów (uchwał, umów, regulaminów, statutów i innych aktów prawnych, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

 

Prawo karne:

 • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
 • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo pracy:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo upadłościowe:

 • Analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
 • Sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
 • Reprezentacji przed sądem i wobec wierzycieli

 

Kancelaria prawna Psie Pole Wrocław

Dzielnica Psie Pole jest jedną z największych dzielnic we Wrocławia, gdzie swoje lokalizacje i biura ulokowały liczne przedsiębiorstwa. Na Psim Polu mieszka także znacząca liczba mieszkańców Wrocławia. Nasza Kancelaria wychodzi na przeciw potrzebom firm i zwykłych ludzi, świadcząc profesjonalne usługi  z zakresu sześciu sektorów prawa.  Pomagamy w przygotowaniu pism sądowych, opinii prawnych. Świadczymy reprezentację przez organami prawa.

Prawnik Psie Pole Wrocław

Usługi prawne są koniecznością w dzisiejszych czasach i funkcjonowaniu wielu firm. Wielki korporacje często posiadają swoje działy prawne, zapewniające wsparcie prawde w każdym obszarze prawa. Firmy z sektora MŚP, a więc małe i średnie przedsiębiorstwa, nie potrzebują rozbudowanych działów prawnych,a wsparcie prawnika wymagane jest doraźnie. Mając świadomość zapotrzebowania MŚP w profesjonalne usługi prawne, oferujemy usługi na terenie dzielnicy Psie Pole,  jak również w innych dzielnicach Wrocławia. W przypadku potrzeby wsparcia przez adwokata, prawnika,  zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Psie Pole