Adwokat Śródmieście Wrocław

Strona główna » Oferta » Adwokat Śródmieście Wrocław

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

Kancelaria adwokacka Rafaela Mazur oferuje usługi prawne we Wrocławiu w dzielnicy Śródmieście. Kancelarii wpiera podmioty gospodarcze, firmy, organizacje, korporacje, przedsiębiorstwa, oraz osoby fizyczne, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kancelaria adwokacka Śródmieście Wrocław – zakres usług prawnych

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • ochrona własności
 • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
 • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

 

Prawo rodzinne:

 

Prawo gospodarcze:

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek osobowych jak i kapitałowych w trybie tradycyjnym, w tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
 • rejestracji spółek przez system S24
 • pomoc w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów (uchwał, umów, regulaminów, statutów i innych aktów prawnych, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

 

Prawo karne:

 • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
 • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo pracy:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo upadłościowe:

 • Analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
 • Sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
 • Reprezentacji przed sądem i wobec wierzycieli

 

Kancelaria prawna Śródmieście Wrocław

Dzielnica Śródmieście jest wrocławską lokalizacją, w której siedziby posiada liczna grupa przedsiębiorstw. W Śródmieściu mieszka też wielu Wrocławian oraz osób przyjezdnych. Mając na uwadze zapotrzebowanie dzielnicy Śródmieścia, przygotowaliśmy szeroki gamę usług, a także możliwość porad prawnych podzielonych na sześć dziedzin prawa. Oferujemy wsparcie w przygotowywaniu pism, opinii prawnych, reprezentacji przed różnymi organami administracyjnymi. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Prawnik Śródmieście Wrocław

Wsparcie w postaci usług prawnych jest fundamentalną częścią funkcjonowania firm. Korporacje czy duże przedsiębiorstwa, mają wsparcie poprzez wewnętrzne działy prawnicze, dlatego często nie potrzebują dodatkowego, doraźnego wsparcia. We Wrocławiu jest liczne grono małych i średnich przedsiębiorstw, który tych działów nie mają, ponieważ ich nie potrzebują z racji sporadycznie występującej potrzeby wsparcua adwokata lub prawnika. W naszej Kancelarii świadczymy wsparcie sektora MŚP na terenie dzielnicy Śródmieście, ale także w pozostałych dzielnicach Wrocławia. W przypadku zapotrzebowania na usługi prawnika, adwokata, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Śródmieście