Adwokat Stare Miasto Wrocław

Strona główna » Oferta » Adwokat Stare Miasto Wrocław

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

Kancelaria adwokacka Rafaela Mazur oferuje usługi i porady prawne we Wrocławiu w dzielnicy Stare Miasto. Kancelaria kieruje ofertę do przedsiębiorstw, firm, spółek, organizacji i podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, Klientów indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych.

Kancelaria adwokacka Stare Miasto Wrocław – zakres usług prawnych

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • ochrona własności
 • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
 • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

 

Prawo rodzinne:

 

Prawo gospodarcze:

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek osobowych jak i kapitałowych w trybie tradycyjnym, w tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
 • rejestracji spółek przez system S24
 • pomoc w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów (uchwał, umów, regulaminów, statutów i innych aktów prawnych, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

 

Prawo karne:

 • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
 • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo pracy:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo upadłościowe:

 • Analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
 • Sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
 • Reprezentacji przed sądem i wobec wierzycieli

 

Kancelaria prawna Stare Miasto Wrocław

Dzielnica Stare Miasto jest miejscem gdzie swoje siedziby mają ulokowane firmy oraz organizacje, a dzielnicę zamieszkuje duża grupa mieszkańców Wrocławia. W ramach potrzeb profesjonalnych usług i porad prawnych dla przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych w dzielnicy Stare Miasto, przygotowaliśmy obszerną gamę usług i porad prawnych z 6 najpopularniejszych dziedzin. Usługi takie jak sporządzania pism procesowych, lub opinii prawnych, bądź reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prawnik Stare Miasto Wrocław

Porady i usługi prawne są jednymi z podstawowych usług wsparcia pod kątem funkcjonowania przedsiębiorstw. Korporacje składające się w wielu działów i liczące tysiące pracowników, najczęściej posiadają wewnętrzne działy prawne, które realizują wszystkie wewnętrzne tematy pod kątem prawa. Średnie i małe przedsiębiorstwa, nie posiadają takich działów, gdyż tematy prawne pojawiają się tam jednostkowo. Nasza Kancelaria prawna, wspomaga przedsiębiorstwa z tego sektora na terenie dzielnicy Stare Miasto, ale również w całym Wrocławiu. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, bądź zwykłej porady, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Stare Miasto