Prawo cywilne Wrocław

Strona główna » Oferta » Prawo cywilne Wrocław

Prawo cywilne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

Prawo cywilne uznawane jest za podstawę prawa prywatnego i znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Zapewniając kompleksową obsługę prawną oraz udzielając porad prawnych, działam w obszarze całego prawa cywilnego. Na co dzień pomagam w takich sprawach jak:

  • sprawy o zapłatę
  • odszkodowania i zadośćuczynienia
  • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
  • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
  • ochrona własności
  • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
  • ochrona dóbr osobistych;
  • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
  • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

Prawo Cywilne