Prawo karne Wrocław

Strona główna » Oferta » Prawo karne Wrocław

Prawo karne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur
Kierując się naczelną zasadą procesu karnego jaką jest prawo do obrony oferuję moim Klientom, którzy są osobami podejrzanymi lub oskarżonymi pomoc prawną w każdym stadium postępowania karnego. Udział obrońcy jest niezwykle ważny i warto o niego zadbać od samego początku, albowiem niewłaściwie poprowadzona obrona czy też jej brak niesie ze sobą ryzyko poważnych życiowych konsekwencji. Nie tylko oskarżeni mogą liczyć na pomoc mojej kancelarii, ale również pokrzywdzeni, którzy stali się ofiarami przestępstw. Niejednokrotnie pokrzywdzony z uwagi na brak wiedzy o przysługujących mu prawach oraz ze względu na przykrą sytuację, w której się znalazł nie ma świadomości, że może aktywnie uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu przed sądem. W związku z powyższym pragnąc wesprzeć moich klientów w najtrudniejszych dla nich sytuacjach życiowych świadczę pomoc w zakresie:
  • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
  • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
  • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
  • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
  • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
  • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
  • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo Karne