Prawo pracy Wrocław

Strona główna » Oferta » Prawo pracy Wrocław

Prawo pracy Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur
Jesteś pracownikiem albo dopiero nim będziesz? Czy też Twoja ścieżka kariery potoczyła się w ten sposób, że sam jesteś szefem? Obojętnie zatem na jakiej pozycji się obecnie znajdujesz pomogę Ci w respektowaniu i egzekwowaniu zasad, które stoją u podstaw prawa pracy m. in zasady swobody pracy, poszanowania godności i dóbr osobistych, niedyskryminacji czy też równouprawnienia pracowników. Oferuję:

Reprezentację pracowników i pracodawców w sporach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu: 

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych 
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, 
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo Pracy